TV News‎ > ‎

Vietnam today

Full speech of  Obama in Hanoi transcribed by T.T.P

Obama's short speech but deeply understand about history and culture of Vietnam. See the full text scripts and a translated version to Vietnamese language.

Người dân Hà Nội đứng kín đường chào đón Tổng thống Obama

Người dân dùng điện thoại lưu lại khoảnh khắc đoàn xe chở Tổng thống Mỹ lăn bánh trên đường phố Hà Nội