Architecture Thuong xa Tax

Âm vọng ngàn xưa trong thảm gạch Mosaic thương xá Tax.pdf

Source: Phap Luat http://plo.vn/nha-dat/am-vong-ngan-xua-trong-tham-gach-mosaic-thuong-xa-tax-610067.html

Âm vọng ngàn xưa trong thảm gạch Mosaic thương xá Tax

Chủ Nhật, ngày 31/1/2016 - 04:30

Vì sao tấm thảm gạch này được trân quý đến như vậy? 

Thảm gạch Mosaic thực ra là đến từ đâu?

Thương xá Tax trên đường Nguyễn Huệ chờ được trùng tu.pdf

Thương xá Tax trên đường Nguyễn Huệ chờ được trùng tu 

https://plo.vn/bao-ton-thuong-xa-tax-tu-trong-den-ngoai-post370425.html 

Từ bình Chu Đậu tới Mosaic Thương xá Tax.pdf
Gặp hậu duệ người làm Mosaic thương xá Tax 09.pdf
Thương xá Tax và câu chuyện thảm gạch Mosaic đến từ kinh thành Fes.pdf
Tax.pdf