Big wars in Vietnam: Movies and notes

"Ván bài lật ngửa" - một bộ phim đỉnh cao của điện ảnh Việt Nam.

Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.   
Bao giờ cho đến tháng mười.

Chung một dòng sông.