Ho Pham- Dong Ha- Dong Hung-Thai Binh- Vietnam (10+ generations)

Buổi học tan tầm vào lúc trời mưa, thày trò vùng Vô Song chưa một ai về, thầy học liền ra câu đối : “Lất phất mưa rơi làng Vũ hạ” các học trò đang bí, duy chỉ có Phạm Cảnh đối giải được, vế đối rất sát nghĩa là : “ ầm ì sấm động đất Phong lôi ” (Vũ cũng là mưa, lôi cũng là sấm).


Đồng tiến sĩ xuất thân (chữ Nho: 同進士出身) là một loại danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ trong hệ thống thi cử Nho học thời phong kiến tại Trung Quốc, Việt Nam.

Loại danh hiệu này được xác định trong kỳ thi Đình, còn gọi là Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân, đứng cuối cùng trong bảng danh dự các loại học vị tiến sĩ. Về sau xuất hiện thêm danh hiệu Phó bảng đứng sau học vị Tiến sĩ.

Bậc cao hơn là Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (còn gọi là Hoàng giáp). Cao hơn cả là Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (đứng đầu bảng là Tam khôi: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa)